házirend

 • A RampageRoomz szolgáltatásait a belépőjegy megvásárlása ellenében, a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése után – kizárólag saját felelősségre- vehetik igénybe a látogatók.
 • A belépőjegy egyszeri belépésre jogosít.
 • 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel veheti igénybe a szolgáltatást.
 • A RampageRoomz szolgáltatásait nem veheti igénybe alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt lévő személy.
 • A látogatók a dühöngő szobákat rendeltetésszerűen és az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használhatják.
 • Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
 • Tilos bármilyen éles tárgy vagy (akár engedéllyel tartott) lőfegyver bevitele a szobába.
 • Tilos enni és inni a szobában, illetve tilos bevinni bármilyen folyadékot vagy ételt a dühöngő területére.
 • Tilos házi állat bevitele a RampageRoomz egész területére.
 • Szándékos károkozás esetén Szolgáltató a kár megtérítését a látogatóra hárítja.
 • A RampageRoomz egész területén képrögzítésre alkalmas kamerák üzemelnek.
 • Aki a házi rendet megszegi azonnal eltávolítható a RampageRoomz egész területéről.
Cookie Consent with Real Cookie Banner